PSP w Dylakach im. Karola Miarki

e-mail:
www: pspdylaki.ozimek.pl
Data wydruku: 2018-01-16 16:27:48

Harmonogram rekrutacji 2017-2018

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach podaje do publicznej wiadomości terminy ekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez   kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

29.03 – 5.04.2017r.

15.04 – 11.08 2017r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Do 10.04.2017r.

Do 18.08.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

11.04.2017r. godz.13:00

21.08.2017r. godz.13:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

12-13.04.2017r.

22-24.08.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

14.04.2017r. godz.13:00

28.08.2017r. godz.13:00