Dziś jest: 01/28/2021 imieniny obchodzą:

Projekt "Fascynujący świat nauki i technologii"

Od zabawy do klasowej oficyny wydawniczej

W tym roku szkolnym w kl. III i części kl. II w ramach trwającego projektu realizowana była ścieżka w zakresie przedmiotów humanistycznych: Od zabawy do klasowej oficyny wydawniczej „Ortogratka”. Celem prowadzonych zajęć było poznanie ciekawych sposobów uczenia się ortografii oraz rozwijanie umiejętności poprawnego pisania a także czujności i odpowiedzialności ortograficznej. Projekt miał za zadanie pokazanie uczniom, że ortografią można świetnie się bawić, rozwijać twórcze działania oraz uczyć się jej ucząc innych.

Dzieci doskonale bawiły się gromadząc i utrwalając pisownię wyrazów związanych z tematem morze i plaża czy góry. Dodatkowo wiele radości sprawiała im praca w grupach nad estetycznym opracowaniem swoich materiałów. Sporo emocji dostarczyło także wykonanie gry ortograficznej „Ortograwka”. Dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem i mamy nadzieję, że zapamiętają wesołą ortogratkę jako coś miłego a przyswojoną wiedzę wykorzystają na zajęciach i w życiu.

ROK SZKOŁY W RUCHU

Certyfikat

   

certyfikat śniadanie daje moc

śniadanie

  • Data aktualizacji: 2021-01-19 14:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 464 786