SZANOWNI RODZICE !

 Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach,

 ma zaszczyt przedstawić Wam ofertę edukacyjną

na rok szkolny 2022/2023.

 Nowoczesna baza oraz wykwalifikowana kadra zapewniają

 wysoką jakość usług edukacyjnych!

 

  W ramach zajęć pozalekcyjnych proponujemy :          

 • kółko fotograficzne
 • kółko ortograficzne
 • kółko redakcyjne
 • kółko krajoznawcze                                  
 • zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne
 • zajęcia rozwijające umiejętności muzyczne   
 • zajęcia rozwijające umiejetności sportowe              

 Ponadto zapewniamy:

 • rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od godz. 7 45,
 • opiekę dydaktyczno- wychowawczą w świetlicy szkolnej w godzinach 12 25-15 25,
 • przyprowadzanie i odprowadzanie uczniów z autobusu szkolnego,
 • zajęcia wychowania fizycznego,
 • opiekę logopedyczną,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
 • opiekę pielęgniarską, w tym fluoryzację,

  Udostępniamy uczniom:

 • wyposażone sale lekcyjne,
 • zastępczą salę gimnastyczną,
 • pełnowymiarowe boisko z nawierzchnią tartanową,
 • pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości”,
 • pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach projektu „Indywidualizacja, szansą na lepszy start”, "Radosna szkoła", „Fascynujący świat nauki i technologii”, ”Sekrety Nauki”
 • nowoczesne tablice multimedialne, pozyskane w ramach projektu „Szkoła pełna pomysłów”,
 • bibliotekę szkolną,
 • pracownię informatyczną,

  Organizujemy cykliczne imprezy szkolne:                                                

 • „Śniadanie daje moc”

 • "Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia"
 • "Dzień języków obcych"
 • „Jasełka i kiermasz świąteczny”

 • „Dzień Wiosny”   

 • „Dzień Ziemi”

 • „Dzień Strażaka”

 • „Międzyszkolną Rewię Piosenki”                              

 • „Rodzinny Dzień Sportu”

 • Konkursy przedmiotowe

 • Udział w konkursach muzycznych, plastycznych
 • Wycieczki szkolne

 • Liczne imprezy okolicznościowe.

         

Nasza szkoła na facebook

                                                                 

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

"Nie toleruj przemocy"

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

Certyfikat

Certyfikat   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja

projekt

certyfikat śniadanie daje moc

śniadanie

Język angielski

 

 do góry