Jedną z podstawowych funkcji szkoły jest wczesne rozpoznawanie demoralizacji nieletnich i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych. W tym celu w dniu 23 stycznia 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Miarki w Dylakach odbyło się spotkanie klas IV, VII i VIII z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Opolu na temat demoralizacji młodzieży. Za demoralizację uważa się sytuację, gdy nieletni dopuszcza się zachowań świadczących o nieprzestrzeganiu norm czy zasad społecznych. Może ona przejawiać się w nadużywaniu alkoholu czy środków odurzających, paleniu papierosów, w notorycznym opuszczaniu zajęć lekcyjnych czy lekceważącej postawie wobec nauczycieli. Przejawy demoralizacji to również wandalizm, używanie wulgarnego słownictwa czy też ucieczki z domu. Zachowanie zdemoralizowanych młodych osób odbiega od przyjętych norm moralnych i społecznych. Demoralizacja stanowi przejaw nieprzystosowania społecznego.

Tematem przewodnim spotkania z funkcjonariuszami była odpowiedzialność karna nieletnich za popełnione przestępstwa. Dzieci zostały zapoznane z procedurami postepowania przed sądem i karami, jakie można otrzymać za dopuszczenie się wykroczeń. Profilaktyka społeczna w szkole ma na celu zapobieganie działaniom niepożądanym w zachowaniu młodzieży, a spotkania pozwalają uczniom zdobyć wiedzę, wskazują właściwe postawy  i uczą  asertywności w różnych sytuacjach życiowych.

 

                                                                                     Beata Gawlik-Libor

Policja 1
Policja 1
Policja 2
Policja 2

Nasza szkoła na facebook

                                                                 

Jestem eko

oGRAJmatme

 Minecraft Education to wartościowa pomoc dydaktyczna, która pozwala poprzez zabawę w atrakcyjnym dla uczniów środowisku uczyć i uczyć się matematyki.

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

"Nie toleruj przemocy"

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

 do góry