Działania podejmowane przez szkołę
na rzecz bezpieczeństwa uczniów:

  • Tworzenie odpowiedniego klimatu i atmosfery w szkole

  • Budowanie atmosfery bezpieczeństwa

  • Integracja wewnątrz klas – wspólne uroczystości, imprezy, wyjazdy

  • Rozwiązywanie na bieżąco problemów i konfliktów

  • Promowanie postawy tolerancji i akceptacji

  • Realizacja programów profilaktycznych i wychowawczych

  • Współpraca z Komisariatem Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej

  • Udział uczniów w spektaklach profilaktycznych

  • Udział uczniów w programach edukacyjnych – Bezpieczny Puchatek

Nasza szkoła na facebook

                                                                 

Jestem eko

oGRAJmatme

 Minecraft Education to wartościowa pomoc dydaktyczna, która pozwala poprzez zabawę w atrakcyjnym dla uczniów środowisku uczyć i uczyć się matematyki.

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

"Nie toleruj przemocy"

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

 do góry