Scenariusz zajęć sprawnościowo – zdrowotnych realizowanych na zajęciach wychowania fizycznego.

 Wielobój sprawnościowy z wykorzystaniem środowiska naturalnego i  przyborów typowych i nietypowych.

Część wstępna:

1.Zbiórka , powitanie, podanie zadań.

2.Zabawa orientacyjno – porządkowa „Kombinacja numerów” – uczniowie w luźnej  rozsypance biegają w wyznaczonym polu, w pewnym momencie prowadzący podaje określoną liczbę np. 2, wówczas dwoje uczniów podbiega do siebie i chwyta się za ręce; osoba, która nie zdążyła odpada z gry.

3.Ćwiczenia RR, NN, T, w formie zabawy wg  Inwencji uczniów ( prowadzący nadzoruje poprawność  i dokładność wykonywanych ćwiczeń )

Część główna:

Zabawa bieżna „Sadzimy Las” –  zespoły  szukają  po 5  szyszek i ustawiają  się na linii startu w rzędach. Przed każdym zespołem w równej odległości znajduje się kosz. Na sygnał prowadzącego pierwsi z rzędów biegną w stronę kosza i „sadzą” po drodze „las” ( układają dowolnie szyszki ) i wracają do swoich rzędów. Kolejni uczniowie zbierają po drodze szyszki i wrzucają je do kosza. Następni zabierają  je z kosza i „sadzą” „las” w innym miejscu , itd.

Zabawa rzutno – bieżna  „ Piłka w tunelu” – zespoły na linii startu stają w rozkroku tworząc „tunel”. Pierwsi z rzędów rzucają piłkę lekarską w tunel do tyłu. Ostatni w rzędach chwytają toczącą się piłkę i biegną z nią na początek i powtarzają to samo co poprzednicy. Zabawa toczy się tak długo dopóki piłka nie powróci do rąk osoby, która ją  rozpoczęła.

Zabawa skoczna „Skoki dodawane” – zespoły ustawione w rzędach na linii startu. Na sygnał pierwsi z rzędów wykonują skok obunóż z miejsca, druga osoba zaznacza miejsce gdzie znajdują się pięty i od tego miejsca wykonuje  swój skok itd. Wygrywa zespół, którego suma skoków jest najdłuższa.

Zabawa rzutna „ Nie trafisz – karna runda” – trzy  szyszki dla każdego z uczestników oraz dwa zaznaczone  drzewa. Na sygnał prowadzącego pierwsi z rzędów starają się trafić przynajmniej dwukrotnie  w drzewo. W przypadku nie trafienia w drzewo należy przebiec karną rundę wyznaczoną między dwoma pachołkami.   Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy konkurencję.

Zwinnościowy tor przeszkód – przed każdym zespołem identyczny tor przeszkód ( slalom między pachołkami, przejście pod przeszkodą, przeskok nad płotkiem, przeplot szarfy od góry w dół ).Wygrywa zespół, który pierwszy zamelduje się na mecie.

Zabawa bieżna „Wyścig numerów” – zespoły na linii startu ustawione w rzędach, każda osoba ma przydzielony numer. Prowadzący wywołuje dowolny numer i osoby oznaczone tym numerem muszą obiec swój rząd i wrócić na miejsce. Każdy wygrany numer zdobywa punkt dla swojego zespołu.

 Część końcowa

1.Zabawa o charakterze uspokajającym

2.Podsumowanie współzawodnictwa, sportowe pożegnanie.

3. Przemarsz do szatni.

Galeria

Nasza szkoła na facebook

                                                                 

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

"Nie toleruj przemocy"

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

Certyfikat

Certyfikat   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja

projekt

certyfikat śniadanie daje moc

śniadanie

Język angielski

 

 do góry