Scenariusz lekcji wychowania fizycznego - Gry i zabawy ruchowe

Zabawy ruchowe są formą aktywności fizycznej, bardzo charakterystyczną dla wieku wszesnoszkolnego. Najbardziej odpowiadają one dzieciom i wynikają z właściwości ich rozwoju. Wielka ich różnorodność, wszechstronność oddziaływania oraz łatwość organizowania sprawia, że są one najefektywniejszym "narzędziem" w pracy z dziećmi. Zabawy ruchowe utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtują nawyki kulturalne. Za pomocą zabawy rozwijamy także spostrzegawczość, orientację w przestrzeni, umiejętność oceny odległości i kierunku, poznawanie stosunków liczbowych, rozpoznawanie barw i kształtów itp.

Cele główne:

Przedstawienie możliwości wykorzystania różnych przedmiotów w najprostszych zabawach z udziałem dzieci.

Integracja grup.

Zapewnienie dobrej zabawy i miło spędzonego czasu uczestnikom zajęć.

 Cele szczegółowe:

Stosowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na zajęciach w sali gimnastycznej.

Nabycie umiejętności orientacji w przestrzeni.

Oswojeni się z nietypowym przyborem – jajko, kask.

Uczestnik zajęć potrafi współpracować w grupie, zespole.
Uczeń potrafi poruszać się w marszu, truchcie i biegu w różnych kierunkach.

Ćwiczący prawidłowo reagują na komendy.

      Zajęcia podzielone są na trzy części. W pierwszej prowadzący wita grupę, zachęca ją do wspólnych ćwiczeń i przygotowuje ćwiczących do wysiłku, jakim będzie poddany ich organizm w następnej części. Po "rozgrzaniu" ćwiczących przystępuje się do ćwiczeń oswajających z przyborem a następnie przechodzi się do pokonywania toru przeszkód. Ostatnia, trzecia część zajęć przeznaczona jest na uspokojenie organizmu i przeprowadzenie kilku ćwiczeń korekcyjnych, po których następuje podsumowanie i pożegnanie uczestników zajęć.

Część wstępna:

 • Powitanie grupy, zachęcenie do dobrej zabawy.

 • Przejście po ławeczce gimnastycznej trzymając w jednej ręce na łyżce jajko,

 • Łapanie do pudełka latających woreczków,

 • Rzuty do celu (parawan) piłeczkami tenisowymi,
  Część główna:

 • Tor przeszkód z niespodzianką.

 • Przejście w kasku na głowie pod „tunelem strachu”

 • Pokonanie ścieżki zabawowej z zawiązanymi oczami. Dziecko jest kierowane i prowadzone przez starszych kolegów.

  Część końcowa

 • Ćwiczenia korekcyjne przeciw płaskostopiu, pełnią one także funkcje wyciszającą i uspokajającą organizm po wysiłku.

 • Wspinanie się na palce.

 • Deptanie po „kolczastym jeżu”

 • Przekładanie szarfy z jednej strony na drugą lewą i prawą nogą.

 1. Podsumowanie zajęć i pożegnanie grupy

Galeria

Nasza szkoła na facebook

                                                                 

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

"Nie toleruj przemocy"

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

Certyfikat

Certyfikat   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja

projekt

certyfikat śniadanie daje moc

śniadanie

Język angielski

 

 do góry