Temat zajęć: Nawyki żywieniowe i zachowania proekologiczne

Liczba godzin: 1

Klasa:  VI

Liczba uczniów: 18

Cele ogólne:

. uświadomienie uczniom potrzeby zdrowego odżywiania się;

. kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie

. kształtowanie postaw proekologicznych.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

. ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej będące zasadami zdrowego żywienia;

. odpowiedzieć na pytanie problemowe: Jak się odżywiamy? stosując metodę metaplanu;

. zanalizować etykietki produktów żywnościowych;

. dokonać oceny produktów żywnościowych w kontekście tzw. „zdrowej żywności”;

. dokonać właściwej segregacji odpadów;

. zaplanować zakup produktów żywnościowych z uwzględnieniem jak najkorzystniejszego ich wpływu na zdrowie.

Przebieg zajęć

Część wstępna:

1. Powitanie uczestników, przedstawienie tematu i celów zajęć;

2. Podział klasy na 5 zespołów

3. Wprowadzenie do tematu: Przypomnienie piramidy pokarmowej.

4. Układanie zasad zdrowego żywienia z rozsypanki wyrazowej

5. Odczytanie zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Plakat: „Piramida zdrowego żywienia” , Zasady zdrowego żywienia…, plakat: „Jak żyć zdrowo?”

Część zasadnicza:

1. Jak się odżywiamy? – próba odpowiedzi na pytania (metaplan):

2. Jak jest?

3. Jak powinno być?

4. Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

Podsumowanie:

1. Co należy zrobić z opakowaniami po produktach spożywczych? - rady na odpady.

2. Jak planować zakupy zdrowych produktów żywnościowych?

3. Podziękowanie i zakończenie zajęć

Nasza szkoła na facebook

                                                                 

Jestem eko

oGRAJmatme

 Minecraft Education to wartościowa pomoc dydaktyczna, która pozwala poprzez zabawę w atrakcyjnym dla uczniów środowisku uczyć i uczyć się matematyki.

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

"Nie toleruj przemocy"

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

 do góry