Dziś jest: 01/24/2019 imieniny obchodzą:
 

Kryteria rekrutacji 2018-2019

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach podaje do publicznej wiadomości  kryteria rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Kryterium naboru

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

  1.  

Kandydat, który wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  1.  

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne będzie uczyło się w danej szkole

9

Pisemne oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego kandydata

  1.  

Kandydat, który w roku szkolnym, w którym prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, realizuje wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w danej szkole

20

  1.  

Kandydat, dla którego dana szkoła jest najbliższa miejscu jego zamieszkania

3

  1.  

Kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców /opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły lub dana szkoła znajduje się na trasie dojazdu rodzica /opiekuna prawnego do pracy

3

  1.  

Kandydat, którego miejsce zamieszkania rodziny wspierającej rodziców / opiekunów prawnych kandydata w opiece nad nim, jest najbliższe danej szkole

2

Projekty EU

Projekty UE 

ROK SZKOŁY W RUCHU

ZDAMY RAZEM

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

"Nie toleruj przemocy"

Certyfikat

   

certyfikat śniadanie daje moc

śniadanie

  • Data aktualizacji: 2019-01-06 22:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 933 730