PSP w Dylakach im. Karola Miarki

e-mail:
www: pspdylaki.ozimek.pl
Data wydruku: 2021-01-21 09:38:02

Projekt "Indywidualizacja szansą na lepszy start"

                     

 

„INDYWIDUALIZACJA SZANSĄ NA LEPSZY START”

DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrówywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

  Cel główny projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia kl. I-III w 100% szkół podstawowych w Gminie Ozimek do końca trwania projektu.

Od marca do czerwca 2012r. realizowany był w naszej szkole projekt finansowany ze środków EFS „Indywidualizacja szansą na lepszy start” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczniowie  uczestniczyli w następujących zajęciach:

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, laptop, programy multimedialne, gry edukacyjne, które w znacznym stopniu uatrakcyjniły zajęcia oraz wpłynęły na motywację do zdobywania nowych umiejętności.

W drugim semestrze roku szk. 2012/2013 uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych