PSP w Dylakach im. Karola Miarki

e-mail:
www: pspdylaki.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-05 13:07:28

Archiwum 2015-2016

Hania Humorek i Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi, w naszej szkole w tym dniu odbył się Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Książka przyjaciel prawdziwy”, a w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zaproszeni goście czytali dzieciom fragmenty książki Megan Mc Donald pt. „Hania Humorek ratuje świat” zakupionej w ramach projektu "Książki naszych marzeń".  Był to świadomy wybór, gdyż oprócz zachęcenia najmłodszych do przeczytania wielu ciekawych przygód Hani chcieliśmy zwrócić uwagę uczniów na problemy środowiska i sposoby ratowania przyrody. Każdy rozdział tej niesamowitej książki opowiada jak Hania dąży do celu, po tym jak na lekcji o środowisku  z przerażeniem dowiaduje się o niszczeniu lasów równikowych i o zagrożonych gatunkach, które żyją również na "jej podwórku", uświadamia sobie również jak okropne są zwyczaje jej rodziny, która nie segreguje śmieci i nie zbiera surowców wtórnych.  W naszej szkole również realizujemy wiele akcji mających na celu ochronę środowiska - zbieramy surowce wtórne: makulaturę, nakrętki, baterie, uczymy się o zagrożonych gatunkach w Polsce, sprzątamy najbliższą okolicę, sadzimy krzewy, dbamy o nasze klomby. I to jest nasz mały wkład w ratowanie Ziemi.
Dziękujemy p. A. Wolnemu kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska za wsparcie w realizacji projektu "Przyjaciele przyrody"