PSP w Dylakach im. Karola Miarki

e-mail:
www: pspdylaki.ozimek.pl
Data wydruku: 2018-10-18 18:36:53

Aktualności

75 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

W dniu 20 kwietnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły obchodzili uroczyście siedemdziesiątą piątą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie klasy szóstej przygotowali plakaty i gazetkę na temat tego tragicznego wydarzenia z czasów II wojny światowej. Podczas apelu jedna z uczennic przypomniała najważniejsze fakty z tamtych dni. Kiedy 19 kwietnia 1943r. oddziały niemieckie przystąpiły do likwidacji getta warszawskiego, kilkuset bojowników należących do Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) podjęło rozpaczliwą walkę z kilkutysięczną armią niemiecką. Słabo uzbrojeni powstańcy nie liczyli na zwycięstwo w tym nierównym i od początku skazanym na klęskę boju. Walczyli o godną śmierć z bronią w ręku, aby nie umierać w komorach gazowych niemieckich obozów zagłady. Tylko nieliczni zdołali się uratować. Powstanie upadło po trzech tygodniach ciężkich walk, a getto warszawskie zostało przez Niemców zrównane z ziemią.

Po apelu uczniowie klas: V, VI i VII obejrzeli film historyczny pod tytułem „Nie było żadnej nadziei”. Wystąpili w nim Ci uczestniczy powstania, którym udało się przeżyć. Był to między innymi Marek Edelman, ostatni dowódca powstania.

Nasi uczniowie wzięli udział w akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich „Polin”. W ten sposób uczciliśmy tych, którzy „nie mieli żadnej nadziei”, ale przetrwali w naszej pamięci jako bohaterowie tamtych wydarzeń.