PSP w Dylakach im. Karola Miarki

e-mail:
www: pspdylaki.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-21 14:49:43

Bezpieczeństwo w szkole

 

Działania podejmowane przez szkołę
na rzecz bezpieczeństwa uczniów: