PSP w Dylakach im. Karola Miarki

e-mail:
www: pspdylaki.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-21 23:47:15

Bezpieczeństwo w szkole

 

Działania podejmowane przez szkołę
na rzecz bezpieczeństwa uczniów: