PSP w Dylakach im. Karola Miarki

e-mail:
www: pspdylaki.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-04-05 04:25:25

Rok szkoły w ruchu

Wojewódzki dzień przeciw otyłości

7 marca obchodziliśmy w naszej szkole Wojewódzki dzień przeciw otyłości, realizowany w ramach „Programu przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim” w Roku Szkoły w Ruchu. Zaprosiliśmy do szkoły specjalistkę dietetyki panią Aleksandrę Fuk oraz instruktorkę tańca nowoczesnego panią Katarzynę Łotecką. Pani A. Fuk przeprowadziła dla wszystkich uczniów prezentację multimedialną nt. zasad zdrowego odżywiania, a pani K. Łotecka zachęcała wszystkich do uprawiania różnych form aktywności ruchowej. Obie panie podkreśliły ważność połączenia  odpowiedniego odżywiania z codzienną aktywnością ruchową w szkole i poza nią. Na koniec uczniowie rozwiązywali zagadki i krzyżówki dotyczące zapobiegania otyłości.