PSP w Dylakach im. Karola Miarki

e-mail:
www: pspdylaki.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-04-05 04:46:02

Rok szkoły w ruchu

scenariusz kl 2 postawa ciała

Temat: Zabawy i ćwiczenia kształtujące  postawę.

Klasa II

Miejsce: sala gimnastyczna.

Metody: zabawowa, zadaniowa ścisła.

Formy: indywidualna, frontalna.

Przybory i przyrządy: szarfy, woreczki, drabinki, magnetofon.

Cele:

Uczeń:

Przebieg zajęć.

1.  Część wstępna

Czynności organizacyjno - porządkowe:

Rozgrzewka - przygotowanie organizmu do zadań ruchowych.

2. Część główna

                                                                                                                                                    Opracował:

                                                                                                                                                    Janusz Iwaniak