PSP w Dylakach im. Karola Miarki

e-mail:
www: pspdylaki.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-04-05 04:51:55

Rok szkoły w ruchu

scenariusz kl 4 postawa ciała

Temat:  Poznajemy ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę.

Klasa IV

Miejsce: sala gimnastyczna.

Metody: zabawowa, zadaniowa ścisła.

Formy: indywidualna, frontalna.

Przybory i przyrządy: ptasie piórka, drabinki, magnetofon.

Cele:

Uczeń:

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Część wstępna

Czynności organizacyjno - porządkowe:

Zabawa ożywiająca:

Ćwiczenia oddechowe:

2. Część główna

3. Część końcowa