Komunikat Powiatowego Inspektora Budowlanego

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami
występującymi w okresie zimowym.

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, na stanowisko urzędnicze

Załączniki:
Załączniki:
 do góry