Komunikat Powiatowego Inspektora Budowlanego

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami
występującymi w okresie zimowym.

Załączniki:
 do góry