Ogłoszenie

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze-

- referent w Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki

w Dylakach

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach informuje, że na w/w stanowisko wybrana została
pani Justyna Oblicka zamieszkała w Ozimku.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Pani Justyna Oblicka spełniła wszystkie wymagania jakie ustalono przy naborze     tj. wymogi formalne i merytoryczne.
Wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na w/w stanowisku.
Pani Justyna Oblicka została wybrana przez Komisję rekrutacyjną i uzyskała najwyższą ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dylaki, 28 sierpień 2017 r.                                dyrektor Elżbieta Pluta

 do góry