Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Laboratoria Przyszłości”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego, kreatywnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego, umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych, informacyjno-komunikacyjnych, oraz pracy zespołowej. W czasie trwania programu dzieci będą uczyć się programowania, podstaw robotyki, będą poznawać świat nowych technologii nie tylko na informatyce, technice, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych. Otrzymany sprzęt jest już wykorzystywany w naszej szkole podczas zajęć z informatyki, techniki oraz podczas zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów.

Jestem eko

oGRAJmatme

 Minecraft Education to wartościowa pomoc dydaktyczna, która pozwala poprzez zabawę w atrakcyjnym dla uczniów środowisku uczyć i uczyć się matematyki.

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

 do góry