„INDYWIDUALIZACJA SZANSĄ NA LEPSZY START”

DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrówywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

  Cel główny projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia kl. I-III w 100% szkół podstawowych w Gminie Ozimek do końca trwania projektu.

Od marca do czerwca 2012r. realizowany był w naszej szkole projekt finansowany ze środków EFS „Indywidualizacja szansą na lepszy start” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczniowie  uczestniczyli w następujących zajęciach:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 30 godzin dla 6 uczniów.
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: 30 godzin dla 6 uczniów.
  • ·         Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy:  30 godzin dla 4 uczniów.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, laptop, programy multimedialne, gry edukacyjne, które w znacznym stopniu uatrakcyjniły zajęcia oraz wpłynęły na motywację do zdobywania nowych umiejętności.

W drugim semestrze roku szk. 2012/2013 uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych

Jestem eko

oGRAJmatme

 Minecraft Education to wartościowa pomoc dydaktyczna, która pozwala poprzez zabawę w atrakcyjnym dla uczniów środowisku uczyć i uczyć się matematyki.

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

 do góry