technologie  

Uczniowie klasy VII biorą udział w programie „Technologie z klasą”, dzięki któremu:

  • rozwiną umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu środowiska JavaScript),

  • wykształcą umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów, 

realizując program

  • pomagamy budować uczniom kompetencje potrzebne do pracy zespołowej,

  • przekazujemy im wiedzę dotyczącą przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci, a także odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych,

  • rozbudzamy i zaspokajamy naturalną ciekawość poznawczą uczniów.

wizerunek 1
wizerunek 1
internet 1
internet 1
formy 1
formy 1
cyberprzemoc2
cyberprzemoc2

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

"Nie toleruj przemocy"

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

Certyfikat

Certyfikat   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja

projekt

certyfikat śniadanie daje moc

śniadanie

Język angielski

 

 do góry