Dziś jest: 01/28/2021 imieniny obchodzą:

Projekt "Fascynujący świat nauki i technologii"

W leśnym skarbcu

W leśnym skarbcu

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas IV- V. Zaplanowano i  zrealizowano łącznie 20 godzin lekcyjnych, które odbywały się  zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Celem tego  projektu było przede wszystkim kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lasu, dostrzeganie zależności matematycznych w środowisku naturalnym, tworzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko leśne, motywowanie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie potrzeby kontaktu człowieka z lasem. W trakcie zajęć wykorzystywano różne metody pracy z uczniem.

 Uczestnicy pracowali indywidualnie, grupowo i zbiorowo. Zajęcia były dla dzieci okazją  do zapoznania się z bioróżnorodnością lasu, poznania pospolitych gatunków roślin i zwierząt oraz zależności panujących między nimi.  Uczniowie odbyli także wycieczkę do Nadleśnictwa w Opolu, by jeszcze bardziej pogłębić swą wiedzę i poznać zadania jakie wypełnia nadleśnictwo. W czasie zajęć uczestnicy realizowali następujące działania:

a)wyszukiwali informacji o stopniach zalesienia terenów Polski, swojego regionu i okolicy;

b) wykonywali wykresy obrazujące stopień zalesienia okolicy, swojego regionu oraz Polski;

c) zapoznali się z budową warstwową lasu i jego mieszkańcami;

d) odbyli wycieczkę do lasu;

e)układali leśną grę terenową, w której później wzięli udział;

f) przygotowali broszurę informującą o ochronie dóbr lasów i ich znaczeniu w życiu człowieka.

            Uczestnictwo w zajęciach umożliwiło uczniom poszerzenie wiedzy przyrodniczej, dało możliwość samorealizacji, poszerzenia własnych horyzontów i łączenia teorii z praktyką. Ponadto uczestnicy zajęć doskonalili swe umiejętności  w zakresie planowania i wyszukiwania informacji,  kształcąc właściwe postawy  i zachowania względem otaczającego środowiska.

ROK SZKOŁY W RUCHU

Certyfikat

   

certyfikat śniadanie daje moc

śniadanie

  • Data aktualizacji: 2021-01-19 14:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 464 837