DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

OKRES REALIZACJI: 01.12.2012 - 31.07.2014

 

W naszej szkole w ramach projektu prowadzone są zajęcia:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Kółko matematyczno-przyrodnicze

Kółko filmowo-teatralne

Kółko dla uczniów zdolnych z języka angielskiego

Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna

Galeria

 

 

 

23 kwietnia już po raz drugi pojechaliśmy na Górę Św. Anny podziwiać uroki przyrody, tym razem w wiosennej krasie. Podziwialiśmy budzącą się do życia przyrodę, rozpoznawaliśmy drzewa i krzewy rosnące na Górze Św. Anny.

Odwiedziliśmy również wystawę misyjną zorganizowaną w Muzeum Misyjnym przy Biurze Referatu Misyjnego w Górze św. Anny.   Na wystawie można zobaczyliśmy m. in: stroje indian Guarayos, wykonane z kory drzewa, uroczyste stroje Indian z plemienia Camba, które są ozdobione ręcznymi malunkami i wiele innych przedmiotów przywiezionych przez misjonarzy pracujących w Boliwii.  

 

 

Galeria

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

Certyfikat

Certyfikat   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja

projekt

certyfikat śniadanie daje moc

śniadanie

Język angielski

 

 do góry