7 marca obchodziliśmy w naszej szkole Wojewódzki dzień przeciw otyłości, realizowany w ramach „Programu przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim” w Roku Szkoły w Ruchu. Zaprosiliśmy do szkoły specjalistkę dietetyki panią Aleksandrę Fuk oraz instruktorkę tańca nowoczesnego panią Katarzynę Łotecką. Pani A. Fuk przeprowadziła dla wszystkich uczniów prezentację multimedialną nt. zasad zdrowego odżywiania, a pani K. Łotecka zachęcała wszystkich do uprawiania różnych form aktywności ruchowej. Obie panie podkreśliły ważność połączenia  odpowiedniego odżywiania z codzienną aktywnością ruchową w szkole i poza nią. Na koniec uczniowie rozwiązywali zagadki i krzyżówki dotyczące zapobiegania otyłości.

Nasza szkoła na facebook

                                                                 

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

"Nie toleruj przemocy"

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

Certyfikat

Certyfikat   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja

projekt

certyfikat śniadanie daje moc

śniadanie

Język angielski

 

 do góry