Temat:  Poznajemy ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę.

Klasa IV

Miejsce: sala gimnastyczna.

Metody: zabawowa, zadaniowa ścisła.

Formy: indywidualna, frontalna.

Przybory i przyrządy: ptasie piórka, drabinki, magnetofon.

Cele:

Uczeń:

 • wyrobi nawyk prawidłowej postawy;

 • zachowuje zasady bezpieczeństwa na zajęciach;

 • dokona czynnej elongacji kręgosłupa;

 • pozna  nowe ćwiczenia korygujące wady postawy;

 • wzmocni mięśnie grzbietu, pośladkowe i brzucha.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Część wstępna

Czynności organizacyjno - porządkowe:

 • Zbiórka, sprawdzenie obecności.

 • Sprawdzenie przygotowania do zajęć.

 • Podanie tematu zajęć.

 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa i właściwego zachowania.

 • Motywacja grupy do zajęć.

Zabawa ożywiająca:

 • Zabawa "Sięgnij jak najwyżej". Dzieci biegają po całej sali z RR ułożonymi w "skrzydełka". Na znak prowadzącego zatrzymują się i sięgają RR jak najwyżej.

Ćwiczenia oddechowe:

 • Dzieci maszerują na czworakach, dmuchając jednocześnie  leżące przed nimi piórko.

2. Część główna

 • Wzmacnianie mięśni RR i NN:  Bieg po całej sali z piłką w rękach. W trakcie biegu dowolne wyrzuty piłki oburącz w górę.

 • Wzmacnianie mięśni grzbietu:  Pozycja wyjściowa (P.w.): leżenie przodem z NN złączonymi i wyprostowanymi. Ręce na karku. Unieść głowę, barki i tułów ok. 10 cm nad podłoże i wytrzymać w tej pozycji 10 sek. i powrót do pozycji wyjściowej.

 • Rozciąganie mięśni klatki piersiowej: P.w.: siad klęczny, dłonie oparte na piłce. Toczenie piłki jak najdalej do przodu i powrót do pozycji wyjściowej.

 • Wzmacnianie mięśni pośladkowych: P.w.: .): leżenie przodem z NN złączonymi i wyprostowanymi. Ręce na karku. Unieść same wyprostowane nogi  i  wytrzymać w tej pozycji 10 sek. i powrót do pozycji wyjściowej.

 • Ćwiczenia oddechowe: P.w.: leżenie tyłem, NN ugięte, stopy oparte na podłodze.  Na brzuchu piłka trzymana oburącz. Głęboki wdech nosem z przeniesieniem piłki nad głowę, wydech ustami  z przeniesieniem RR z piłką do pozycji wyjściowej. Barki powinny przylegać do podłogi.

 • Wzmacnianie mięśni brzucha: P.w.: leżenie tyłem, NN ugięte, stopy oparte o podłogę. RR  w "skrzydełka" ułożone na podłodze. Uniesienie pleców do góry pod kątem 45o i powrót do pozycji wyjściowej.

 • Ćwiczenia antygrawitacyjne: P.w.: swobodny marsz po całej sali, piłka trzymana nad głową oburącz. Uderzanie, dotykanie piłki głową poprzez energiczne wyciąganie głowy do góry.

 • Wzmacnianie mięśni grzbietu i mięśni karku: P.w.: pozycja niska Klappa, stopy ustabilizowane pod drabinką. Plecy wyprostowane, a klatka piersiowa przylega do ud. W dłoniach trzymana piłka. Unoszenie piłki nad podłogę.

 •  Ćwiczenia oddechowe: P.w.: stanie, w dłoniach nad głową trzymane piórko. Głęboki wdech nosem i silne dmuchnięcie w piórko, tak aby szybowało jak najdłużej w powietrzu.

 • Wzmacnianie mięśni brzucha: P.w.: zwis tyłem na drabince. Unoszenie i opuszczanie NN ugiętych w kolanach.

 •  Ćwiczenia oddechowe: P.w.: leżenie tyłem, NN ugięte, stopy oparte na podłodze. Piłka trzymana oburącz leży na klatce piersiowej. Wdech nosem- piłka na brzuchu unosi się, wydech ustami - piłka na brzuchu opada wraz z brzuchem.

 • Ćwiczenia elongacyjne: P.w.: postawa zwieszona na drabince we wspięciu na palcach, RR ugięte w stawach łokciowych. Dociąganie pięt do podłogi.

 • Wzmacnianie mięśni pośladków: P.w.: leżenie tyłem, NN ugięte, stopy oparte na podłodze. RR w bok. Uniesienie bioder do góry i powrót do pozycji wyjściowej.

3. Część końcowa

 • Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy:

  - P.w.: stanie tyłem do ściany. Maksymalne wyciągnięcie RR w górę z wydłużaniem kręgosłupa, opuszczenie  RR i utrzymanie postawy skorygowanej.

  - P.w.: siad ugięty tyłem, plecy przywierają do ściany. Podniesienie i wyprostowanych w łokciach RR w górę, przy dłoniach ułożonych jedna na drugą, dotknięcie  ściany i powrót do pozycji wyjściowej.

 • Ćwiczenia uspokajające: P.w.: leżenie tyłem, RR wzdłuż T, NN wyprostowane i złączone. Swobodne leżenie z jednoczesnym przyjęciem postawy skorygowanej. Oczy zamknięte. W czasie ćwiczenia włączona jest muzyka relaksacyjna.

 • Czynności organizacyjno - porządkowe:

  -  Zbiórka i omówienie znaczenia stosowanych ćwiczeń.

  - umotywowanie do ćwiczeń domowych.

  - Ewaluacja zajęć.

   

                                                                                                                                       Opracował:

                                                                                                                                       Janusz Iwaniak

Galeria

Nasza szkoła na facebook

                                                                 

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

"Nie toleruj przemocy"

ROK SZKOŁY W RUCHU

Logotyp Bezpieczny Puchatek

Certyfikat

Certyfikat   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja

projekt

certyfikat śniadanie daje moc

śniadanie

Język angielski

 

 do góry